Wednesday, September 2, 2020

IBA’T IBANG URI NG INVESTMENT AT PURPOSE 


 IBA’T IBANG URI NG INVESTMENT AT PURPOSE 

Ang investment ay depende sa purpose.


May para sa Term Insurance - your insurance company maraming mga iba't ibang insurance at policy ang kelangan munang pag aralan bago pumasok dito. Ito ay ibayong pag hahanda lalo na sa pag tanda at sa mga hindi inaasahang pagkawala.


May para sa Health Care -  health care provider like Philhealth,medicare, maxicare ilan lamang ito sa halimbawa ng investment kung saan naka focus ito sa pangkalusugan.


May para sa emergency fund - digital bank, money market, normal bank deposit. Ito ay normal nateng ginagawa kung saan madaling kunin ang perang naitabi para sa emergency. Ang perang ito ay hindi pwedeng ilagay sa mga investment na pangmatagalan kaya ito ay tinawag na pang emergency lamang.


May para sa retirement - MP2 ng pagibig, SSS, or kahit anong longterm na secure ang low risk. Ito ay siguradong may return balang araw. Masasabi kong long term investment ito makukuha mo lamang kung ito ay nag mature na halimbawa ng SSS makukuha mo lamang ang iyong pension once na ikaw ay umabot ng 60 years old pataas pwedeng lump sum o hindi.


May para sa Capital building - risk assets, stocks, cfd, forex etc. Ito ay isa madaling kitaan pero pwede ding maubos ang iyong pinag hirapan. Kung ikaw ay papasok sa ganitong uri ng investment dapat handa ka sa maaaring mangyari at dapat ito ay may ibayong pag aaral. Kung saan alam mo dapat ang iyong pinapasukan.


Ang Proper diversification Total Money Management na huwag isawalang bahala ito ay importante ng sa ganon ay magkaroon ng say say kung saan ba talaga naten ipinapasok ang ating perang pinag hirapan at sa oras ng kagipitan mayroon tayong madudukot.


No comments:

Post a Comment